روز حافظ

 صبحدم از عرش می امد خروشی عقل گفت

                                            قدسیا ن گویی که شعر حافظ از بر می کنند

روز بزرگداشت حافظ مبارک

/ 0 نظر / 23 بازدید