حاجت

من بائس و مسکینم

دستی به دعا دارم

ای خالق بی همتا

                                                 امشب بده تسکینم

 

من خائف و ترسانم

از خویش گریزانم

بی توشه سفر کردم

                                                 دریاب که حیرانم

 

من خاسر و درمانده

گر روی بگردانی

پیش که برم مشکل

                                                  تا حل کند , اسانم

 

من بی سر و سامانم

بیرون نروم از در

یا حاجت خود گیرم

                                                  یا هدیه کنم جانم

                                                                                    «  یا قاضی الحاجات »

ا-م-ی-ر    چاپ ٨٠                         

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید