شعر و قصه ادبیات شعر نو....قصه گوی شب شیراز.

(قصه گوی شب شیراز چرا دم نزنی )..... مطالبی که در دفتر شعر و قصه ( این وبلاگ ) منتشر شده یا می شود تحت همین نام در سال 80 به چاپ رسیده است . این وبلاگ صرفا شعرهای احساسی و یا مطالب هم ردیف را دنبال می کند . در صورت استفاده از مطالب وبلاگ ذکر نام سراینده و آدرس وبلاگ الزامیست . از انتقال مطالب این وبلاگ به سایتها و وبلاگها و دیگر مکانهای انتشار که دارای ماهیت سیاسی و یا اجتماعی می باشند خودداری فرمایید . نظرات شما در مورد شعر احساسی باعث خوشحالی من می شود . امیر امیریان

» سلام دوستان . :: ۱۳٩٦/۱/٢٥
» درود :: ۱۳٩٥/٦/٩
» تو رفتی :: ۱۳٩٥/٤/۱۸
» خلوتی دارم و امشب به در خانه بیا :: ۱۳٩٥/۳/۱
» پست ثابت :: ۱۳٩٥/۱٢/٢٩
» گرانقدر شاعر بزرگوار خسرو احتشامی :: ۱۳٩٤/۱٠/٢٦
» پست ثابت :: ۱۳٩٤/۱٢/٢٩
» امید ..........قصه گوی شب شیراز :: ۱۳٩٤/۸/٢۳
» خاطره ...باغ گلها :: ۱۳٩٤/٧/۱۳
» غربت :: ۱۳٩٤/٥/۳۱
» عشق ساده نبود :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» ای به ایران چون نگین. شیراز من :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
» ای بدوش افکنده گیسو :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» انشب :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» حسرت :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» مسافر :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٥
» منزل و کاشانه چه شد :: ۱۳٩۳/۸/۱٧
» تو ای زیبا ترین لیلی :: ۱۳٩۳/٦/٢٠
» این نیز بگذرد :: ۱۳٩۳/٥/۱٩
» نجوای رفتن :: ۱۳٩۳/٤/۳
» کوچ :: ۱۳٩۳/۱/۱٤
» دیگر بها نه هایش باور نمی توان کرد :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٤
» اخرین شعری که گفتم باز یادم با تو بود/ تکرار/ :: ۱۳٩٢/٩/۱۱
» قصه گوی شب شیراز چرا دم نزنی :: ۱۳٩٢/٧/۱۸
» شمع بی پروانه --تکرار از سالهای گذشته :: ۱۳٩٢/٥/٧
» نگاه و عشوه و نازات بهم چو پیوستند :: ۱۳٩٢/٤/٢٧
» سپاس و تشکر :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» عاشورا ( تکرار) :: ۱۳٩۱/۸/٢٧
» روز حافظ :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» یا علی :: ۱۳٩۱/۳/۱٥
» پنجره را می بندم ( تکرار ) :: ۱۳٩۱/۱/٢۸
» امشب این مطرب چرا از پرده بیرون می زند :: ۱۳٩٠/۱۱/٥
» غم شبیخون زد و دامان مرا باز گرفت/ :: ۱۳٩٠/۱٠/٩
» حافظ از معتقدانست گرامی دارش :: ۱۳٩٠/٧/٢٠
» یا ضامن اهو :: ۱۳٩٠/٧/۱٦
» السلام علیک یا امیرالمومنین(ع) :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
» کنار ساحل و تنهایی شبانه یادت هست :: ۱۳٩٠/٤/٢۳
» درود ای شاعران و درود خانم مینا سرشت :: ۱۳٩٠/٤/۸
» عید مبعث مبارک باد :: ۱۳٩٠/٤/۸
» شبگرد ساز بر کف دیگر صدا ندارد .... :: ۱۳٩٠/۳/۱۸
» سال نو مبارک :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۸
» دعای وصل نشد مستجاب و باطل شد... :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» اخرین شعری که گفتم باز یادم با تو بود :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» ای بدوش افکنده گیسو :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٩
» پریزاد برکه نو ر :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۱
» دیگر بهانه هایش باور نمی توان کرد :: ۱۳۸٩/۱٠/٧
» سلام بر حسین (ع) و سلام بر رهروان حسین :: ۱۳۸٩/٩/٢٠
» یاد حافظ :: ۱۳۸٩/٧/٢٩
» شب نشین کوی رندان / شب نشین محفل یارن :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» ۱۳۸٩/٥/٢٠ :: ۱۳۸٩/٥/٢٠
» خمار چشمی و ...../سپیده میزند اکنون کمی نما تو شتاب :: ۱۳۸٩/٥/۱٢
» تبریک :: ۱۳۸٩/٥/٤
» میزند دستی به سازش تا دلم را خون کند :: ۱۳۸٩/٤/٢٤
» مبعث :: ۱۳۸٩/٤/۱٩
» تولد نور :: ۱۳۸٩/۳/۱۳
» قهر عاشق :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» مبارک باد :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٩
» پنجره را می بندم :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» این نیز بگذرد :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۸
» رفیق دل مشو :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٧
» اربعین :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» تو ای زیباترین لیلی :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
» کوچ :: ۱۳۸۸/۱٠/۱۸
» همچو درویش که یکدم به نوایی نرسید :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٠
» عاشورا :: ۱۳۸۸/۱٠/۳
» سپاس از دوستان :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» یا حسین :: ۱۳۸۸/٩/۳٠
» عشق ساده نبود :: ۱۳۸۸/۸/۸
» یا علی :: ۱۳۸۸/٦/٢٠
» دانی بتو مشتاقم ..... :: ۱۳۸۸/٥/۱٦
» السلام علیک یا ممتحنه ..... :: ۱۳۸۸/۳/٢٤
» افسوس مادر :: ۱۳۸۸/۳/۱۱
» غربت ( تکرار ) :: ۱۳۸۸/٢/٢۸
» شمع بی پروانه :: ۱۳۸۸/۱/٩
» عید نوروز مبارک باد :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» جشن میلاد :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٤
» حرفهای تنهایی همیشه بوی تنهایی می دهد :: ۱۳۸٧/۱٢/٧
» تشکر :: ۱۳۸٧/۱٢/٢
» من تو را میبینم :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» یادش بخیر ( شیراز ، شادی و عروسی ) ... :: ۱۳۸٧/۱۱/۳٠
» پیمان شکن :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
» نجوای رفتن :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» ۱۳۸٧/۱۱/٢ :: ۱۳۸٧/۱۱/٢
» تشکر :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» پنهان گریستم :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» کجاست شهر غزل :: ۱۳۸٧/٧/٢۱
» تو ای زیباترین لیلی .... :: ۱۳۸٧/٦/۱٧
» عهد خود اسان نشکن :: ۱۳۸٧/٦/۱
» ۱۳۸٧/٥/٢٥ :: ۱۳۸٧/٥/٢٥
» بی وفایی :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» تو چه با من کردی :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
» تشکر از دوستان :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
» شیراز :: ۱۳۸٧/٤/۱٥
» بس کن :: ۱۳۸٧/٤/۱۱
» پیش در امدی قبل از حضور در جلسات شعر خوانی زنده :: ۱۳۸٧/۳/٢٧
» حاشا کن :: ۱۳۸٧/۳/۱٦
» احتیاط کن :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
» ۱۳۸٧/٢/۱٢ :: ۱۳۸٧/٢/۱٢
» اخرین شعری که گفتم باز یادم با تو بود :: ۱۳۸٧/٢/۱٠
» اخرین جوانه هم خشکید :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» ۱۳۸٦/٤/٢٠ :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
» اولين خاطره :: ۱۳۸٦/۳/٢٩
» اميد :: ۱۳۸٦/۳/٢٩
» کاروان عشق :: ۱۳۸٥/۱٢/۸
» عاشورا :: ۱۳۸٥/۱۱/٢
» پنجره را می بندم :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» مرگ پدر :: ۱۳۸٥/٩/۱
» شمع بی پروانه :: ۱۳۸٥/٧/۱٧
» لالائی :: ۱۳۸٥/٧/۱٧
» ۱۳۸٥/٦/۱٢ :: ۱۳۸٥/٦/۱٢
» نجوای رفتن :: ۱۳۸٥/٥/٢٧
» ۱۳۸٥/٥/٢٧ :: ۱۳۸٥/٥/٢٧
» عروس ستاره :: ۱۳۸٥/٥/٥
» تولدی دوباره :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
» غربت :: ۱۳۸٥/٤/٢۱
» ۱۳۸٥/٤/۱٦ :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
» عهد شکن :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
» حسرت :: ۱۳۸٥/٤/۱٦
» موج و ساحل :: ۱۳۸٥/٤/٤
» ۱۳۸٥/۳/٢٩ :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» مسافر :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» شیراز :: ۱۳۸٥/۳/٢٩
» غربت :: ۱۳۸٥/۳/٢۱
» ارزو :: ۱۳۸٥/۳/٢۱